Co dělat, když už není na splácení stávajících dluhů ? Je vícero možností jak tuto situaci řešit.


1. varianta :

" Nechat to tak, ono to už nějak dopadne "

   To je ovšem ta nejhorší varianta. Jeden příklad, hovořící za vše. Pan Novák nezaplatil 10 pokut za jízdu na "černo" v MHD ( 10x700 Kč ). za tři roky mu exekutor spočítal celkovou dlužnou částku na neuvěřitelných 240 000 Kč.


2. varianta :

" Vybíjet klín klínem "

   Půjčovat si na zaplacení jiných předchozích půjček je také sebevražedné. poradny při finanční tísní jsou plné lidí, kteří si najivně mysleli, že to takto zvládnou a dluhy jim ještě více narostly.
 


3. varianta:

 

" Vyrazit do banky a dohodnout se na snížení splátek nebo o nový splátkový kalendář "

   Banky posílají svým klientům dopisy, e-maily a sms zprávy o tom, že pokud se klient dostane do prodlení se splácením, tak se má s důvěrou obrátit na pracovníky banky, kteří jim ochotně pomohou se snížením splátek atd. Většina lidí si to ale vyzkoušela na vlastní kůži a nepochodila.
 

 

4 varianta :

" Oddlužení ze zákona - soudní cestou "

   Pro tuto variantu musíte mít pravidelný dostačující příjem, aby Vám soud oddlužení ze zákona povolil. Stávají se také případy, že soud takovéto oddlužení - osobní bankrot nepovolí. Všichni komu dlužíte s tím také musí souhlasit. Je to pětiletý závazek při kterém budete odvádět maximalní částku na úhradu stávajících dluhů a vám pouze zůstane tzv. "životní minimum". Musí se splatit alespoň 30% celkových závazků. Položte si ale otázku, zda-li budete mít pravidelný příjem po celé 5-ti leté období ?5. varianta:

  " Svěřte své dluhy odborníkům to jsou bezplatné poradny při finanční tísni "

    Realizují metody jak dostat lidi z dluhové spirály. Obvykle se jedná o občansko-prospěšné společnosti, které se Vám zdarma pokusí nalézt nejlepší možném řešení, případně pomůžou vám s vytvořením žádosti o povolení na oddlužení ze zákona. také Vám poradí, zda-li vůbec máte na takovéto oddlužení vůbec nárok. Bezplatné občanské poradny mají své kanceláře v podstatě v každém větším okresním městě a dobu otevirací poměrně dlouhou.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Co dělat, když ... ?

 

 
Volá věřitel

V případě, že i po uzavření mandátní smlouvy o zastupování naší společností Vás kontaktuje věřitel, zachovejte rozvahu. Věřitel se na Vás může obracet vždy, má k tomu právo na základě smlouvy, kterou s Vámi dříve uzavřel, a proto není vhodné vyhýbat se jednání s ním. Vždy je dobré věřitele s klidnou hlavou vyslechnout, uvážit jeho požadavky a sdělit mu, že danou záležitost spravuje taktéž naše společnost. Nebude-li věřitel ochoten obrátit se na naši společnost, vyslechněte jej, a předejte nám informaci o jeho požadavcích.

 


Volá inkasní agentura

Váš věřitel může využívat služeb specialistů na vymáhání pohledávek před jejich vlastní exekucí. Jedná se většinou o specializované společnosti, též zvané inkasní agentury. Opět platí pravidlo – zachovat rozvahu. Inkasní agentura či její pracovník by měl být schopen Vám sdělit takové identifikační údaje, z nichž poznáte, že se danou pohledávkou skutečně zaobírají, popř. že se jedná o věřitelem zplnomocněnou osobu. Doporučujeme jednat vždy s oprávněnou osobou. Situace při jednání s inkasní agenturou je vážnější, než jednání s věřitelem, proto se opět ujistěte, oč se v daném případě jedná, sdělte informaci o našem zastupování a požadavek inkasní agentury sdělte naší společnosti. Bez rozdílu, v jakém stavu se Váš dluh nyní nalézá, inkasní agentury nemohou samy provádět exekuci Vašeho majetku. Pracovníci inkasní agentury nejsou obecně oprávněni k zasahování do Vašeho majetku či do Vašeho soukromí.

 


Volá exekutor

Okamžik, kdy Váš dluh začne vymáhat exekutor, je zásadním zlomem ve vývoji Vašeho závazku. Exekutor totiž skutečně JE oprávněn zasahovat do Vašeho majetku, potažmo do Vašeho soukromí. Každý exekutor Vám musí být schopen předložit svou identifikaci a právní titul (nejčastěji exekuční příkaz), na jehož základě je oprávněn konat úkony vedoucí k exekuci Vašeho majetku (tj. zejména obstavení účtů, obstavení mzdy, přikázání Vaší pohledávky za třetí osobou exekutorovi, zabavením a následným prodejem Vašeho movitého majetku, dražbou Vaší nemovitosti). Důležité je si uvědomit, že exekutor může zvolit takovou formu exekuce, kterou považuje za nejúčinnější, tedy kteroukoli. Je-li Vaše pohledávka v exekuci, věnujte ji přednostní pozornost. Jakoukoli změnu okamžitě hlaste naší společnosti. Exekutorovi či jeho pracovníkům vycházejte vstříc, každý odpor či nečinnost snižuje ochotu protistrany přijmou návrh o dohodě, jež by pro Vás měla být příznivější, než okamžitá exekuce.

 


Obdržíte-li nečekanou zásilku

Zásilky je více než vhodné přebírat a otevírat. Opět platí základní pravidlo – nejhorší pohledávka je ta, se kterou se nic nedělá. Čím dříve se dozvíte, oč Vás protistrana žádá, popř. urguje či žaluje, tím více prostoru máte k řešení jejího požadavku či jednání o možných protinávrzích. Informace o přípisech, které se týkají Vašich pohledávek, byste bez zbytečného odkladu měl předat naší společnosti.

 


Nezapomeňte, my stojíme na Vaší straně a pracujeme pro Vás. Zastupujeme Vás při jednání s Vašimi věřiteli a exekutory. Cílem naší společnosti je dosáhnout zlepšení Vaší životní a finanční situace a stabilizace Vašich závazků. S Vaší aktivní spoluprací to půjde rozhodně lépe. Při komunikaci s Vašimi věřiteli, inkasními agenturami, zástupci věřitelů či exekutory je ochrana zájmů klienta na prvním místě. Ochrana Vašich zájmů by měla být prioritou i pro Vás. Proto nás včas informujte o všech změnách, které u Vašich závazků nastaly.

 


Komunikace je základ !

Spolupráce mezi Vámi a naší společností je založena na vzájemné komunikaci. Bez toho, abychom včas dostávali informace o změnách ve stavu Vašich závazků, nemůžeme být úspěšní při plnění našich úkolů. Proto neváhejte a komunikujte.