Finanční stabilita


Není pohledávka, se kterou by se už nedalo nic dělat!
Jsou jen pohledávky bez odpovídající péče.

 


Finanční stabilita

    - provádíme zhodnocení rizikovosti závazků
    - připravíme koncept dlouhodobé finanční stability
    - doporučíme optimální postup při řešení každého závazku
    - řešíme závazky před vymáháním i v exekuci
    - zajistíme individuální přístup ke každému klientovi
    - zajistíme právní zastoupení vybranou advokátní kanceláří



Poradenství při správě pohledávek

    - poskytujeme komplexní poradenství při správě všech závazků klienta
    - zajistíme evidence zůstatků dluhů a postupu jejich umořování
    - realizujeme dlouhodobé poradenství i ad hoc řešení případů
    - zajistíme odborný a seriózní přístup