Insolvence - oddlužení

 

Insolvence nebo-li oddlužení

   - fyzická osoba starší 18 let
   - nepodnikatel
   - má pravidelný, doložitelný příjem
   - nachází se v úpadku nebo jí tento bezprostředně hrozí

Úpadek a hrozící úpadek

    - dlužník má více věřitelů
    - závazky 30 dnů po splatnosti
    - tyto není schopen splácetPokud vás zaujala nabídka služeb naší společnosti nebo byste se nás chtěli dotázat, zda splňujete podmínky pro některou z našich služeb, popř. na další informace o našich službách, vyplňte náš formulář a my se vašim dotazům budeme bezodkladně věnovat.

 

 

Insolvence – oddlužení podle insolvenčního zákona


Přerostly vám dluhy přes hlavu? Nezvládáte splácet své závazky? Oddlužení může být vaší poslední možností! Reagujte včas!


Provádíme analýzu každého klienta s cílem zjistit, zda jsou podmínky pro oddlužení splněny.

    - Zjišťujeme stav závazků klienta a jejich aktuální výši
    - Zjišťujeme příjmy klienta
    - Prověříme splnění podmínek oddlužení předem
    - Zpracujeme model oddlužení pro každého klientaRealizujeme oddlužení

    - Zajistíme přípravu návrhu na povolení oddlužení
    - Zajistíme přípravu dokumentace a příloh
    - Zajistíme právní zatupování vybranou advokátní kanceláří
    - Poskytujeme plnou poradenskou činnost v průběhu celého oddluženíHlavní rysy oddlužení podle insolvenčního zákona

Insolvence není to nejhorší, co vás mohlo potkat. Často je nečekaná výhra.


Výhody oddlužení

    - Klient stále nakládá se svým majetkem
    - Klient hradí jen pohledávky přihlášené k oddlužení
    - Snížení hranice nezbytné úhrady závazků až na 30% (i méně)
    - Prominutí nesplacených částí závazků přihlášených v oddlužení
    - Prominutí závazků nepřihlášených do oddlužení
    - Závazky se od počátku oddlužení dále nenavyšují
    - Zastavují se probíhající řízení o uplatnění závazků vůči klientovi
    - Exekuci lze nařídit, nelze ji vykonat
    - Přerušuje se běh lhůtCharakteristika oddlužení

    - Zákonem přesně stanovené striktní podmínky pro povolení
    - Po povolení je nezbytné úplné dodržování soudem uložených povinností
    - Nelze si zvolit způsob oddlužení
    - Může být stanovena záloha na náklady insolvenčního řízení
    - Vypořádání SJM (pokud existuje)
    - Nezbytný souhlas manžela (pokud existuje nevypořádané SJM)