Proč se na nás obrátit?

 

DŮVODY PROČ NÁS KLIENTI SAMI VYHLEDAVAJÍ ?

Při své činnosti jsme si za uplynulá léta definovali základní principy, na nichž jsme vybudovali kvalitu našich služeb, které odpovídají náročným požadavkům na práci finančního konzultanta v dnešním náročné a krizí zmítaném světě.1. Princip SVOBODNÉHO VÝBĚRU a NEZÁVISLOSTI

Nejsme zaměstnanci žádné finanční instituce, nemusíme tedy jednat podle hesla „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ jako najatí agenti. Pohybujeme se volně po celé šíři trhu a na základě vlastní důkladné analýzy kombinujeme pro naše klienty z široké nabídky jen špičková řešení. Nikde není logicky na vrcholové úrovni vše – ale v tom je krása i složitost naší práce.

2. Princip JEDINEČNOSTI KAŽDÉHO KLIENTA (INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP)

Bez tohoto principu dnes ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. Věnujeme proto důkladnému specifikování potřeb našich klientů mimořádnou pozornost. V otázkách, týkajících se peněz, dnes klienti individuální a diskrétní přístup jednoznačně preferují.

3. Princip trvalé PÉČE a DLOUHODOBÉHO SERVISU PRO KLIENTY

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Ekonomická situace člověka se neustále proměňuje a také finanční trhy se stále vyvíjí. Proto je pro naše klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý. Tato péče je pro klienta již bezplatná, protože náklady s ní spojené přenášíme na konkrétní finanční instituce. V naléhavých případech můžete také využít telefonní infolinku (+420) 773 637 667 nebo  PujckaJinak@email.cz


4. Princip KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU

Bereme vždy v úvahu nejen momentální finanční situaci klienta, ale připomínáme také souvislosti s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Je nezbytné pohlížet na potřeby každého člověka nejen odborně, ale také lidsky. Naši klienti tento komplexní přístup velmi oceňují a nejčastěji s námi řeší tyto oblasti.

 

5. Princip ZABEZPEČENÍ

• svých budoucích příjmů
• rodiny
• majetku, práv a odpovědnosti
• finančních závazků
• na financování bydlení
• na důchod
• na studia pro děti
• na řešení náhlých finančních potřeb
• pro klidný spánek v běžném životě6. Princip využívání STÁTNÍCH DOTACÍ v podobě

• daňových úlev
• státních příspěvků
• nezdanitelného příjmu aj.