Finanční analýza

Finanční analýza,optimalizace rodinného rozpočtu


Máte finanční potíže? Nestačí vám vaše příjmy?

Finanční analýza slouží ke zjištění údajů o vašich financích.

K finanční analýze zjišťujeme údaje o rozpočtu klienta či jeho domácnosti:

    - přehled příjmů a výdajů
    - přehled aktiv a depozit
    - přehled závazků
    - přehled finančních produktů
    - základní rodinné poměry klienta


Rozborem poskytnutých údajů klient získá:

    - přehled výdajů svého rozpočtu s kalkulovaným vývojem
    - přehled příjmů svého rozpočtu s kalkulovaným vývojem
    - přehled finančních rezerv mezi příjmy i výdaji
    - přehled stavu svých závazků a jejich předpokládaný vývoj


Výsledkem finanční analýzy jsou nezávazná doporučení s cílem zajistit:

    - úspory mezi výdaji klienta
    - snížení nákladů klienta
    - vytvoření finanční rezervy klienta
    - potenciální rizika a ochranu příjmů do budoucna
    - finanční zajištění Vás a Vaší rodiny